• HFO tirsdag for 3. og 4. klasse
 • Akademi torsdag  5. t.o.m.7. klasse.

På HFO og Akademiet får barna mulighet til å gjøre lekser, ha sosial omgang med jevnaldrende og utvikle sine håndballferdigheter.

Vår målsetning for HFO 3.-4.klasse og Akademi 5.-7.klasse er:

 • At alle skal bli sett.
 • At alle skal bli inkludert.
 • At alle skal forholde seg til Fair play.
 • At alle skal ha det kjekt.

På treningen vil vi fokusere på:

 • Øvelser med mye ballberøring.
 • Hvordan og hvorfor man forflytter seg med og uten ball.
 • Enkle spillemønster i henhold til vår sportsplan og NHF sin øvelsesbank for barnehåndball.
 • Motorisk utvikling, ballferdighet og håndballforståelse.


Generell info

12:45 – 14:30 = Henting på skole, leksehjelp, sosialt samvær (fri leik, spill o.l.)

14:30 – 15:00 = Mat (kald/varm mat) Alternativ mat for allergikere.

15:00 – 16:15 = Treningsøkt

16:15 – 16:30 = Frukt, henting av foreldre.


Priser

 • 1 dag HFO = kr.750,- (+kr. 50,- for henting) pr.mnd
 • 1 dag Akademi = kr.750,- (+kr.50,- for henting) pr.mnd.
 • Det er 2 mnd. oppseiingstid fra den 1. i hver mnd.
 • Det betales for 10 mnd. pr.skoleår. Ingen betaling i juli og august.

Gå til påmelding


Ta kontakt for spørsmål til Ingerid Verpe Jacobsen på epost leder@oshandball.no eller mobilnr 915 61 127