Årshjulet:

Se vedlegg for Årshjulet for Os Håndball. Dette blir revidert årlig.